Kontakt

Ana Zorana Brajović, dirigent
V.D. direktora Opere Narodnog Pozorišta u Beogradu
Adresa:
Narodno Pozorište Beograd • Francuska 3
11000 Beograd, Srbija
E-mail
:azbrajovic@narodnopozoriste.rs
E-mail:anazoranab@gmail.com